Mentorskap

Postat den av

Mentorskap
Mentorskap är ett verktyg för att stimulera medarbetare till att växa
både yrkesmässigt och personligt. Mentorskap innebär att en person
ställer sin erfarenhet, mognad och tid till förfogande för en adept som
vill utvecklas.

– Mentorskap utgår från adeptens behovsituation och önskan att
utvecklas som människa och i sin yrkesroll.
– Ett lyckat mentorskap förutsätter att mentor, adept och chef är
överens om målet med mentorskapet.
– Mentorskap är en process som bygger på respekt och ett ömsesidigt
förtroende.
– Genom stöd och ifrågasättande utmanas adepten att våga pröva nya
vägar och nya ageranden.
– Ett fungerande mentorskap blir ett ömsesidigt kontinuerligt lärande
i vardagen och inte ett antal events eller träffar.
– Varje relation i ett mentorskap är unik!